Projekt med EU-stöd

Digitaliseringscheck

Företagsspecifika sekundärsortiment för en klokare förbrukning

Storecon utvecklar ytterligare en digitaliseringstjänst för att på ännu bättre sätt hjälpa befintliga och framtida kunder att konsumera klokare.
Digitaliseringstjänster handlar om företagsspecifika sekundärsortiment med utvalt sortiment som minskar resorna till butik och som kompletterar Storecons primärsortiment som plockas från automatiska lagerhyllor. Med tjänsten avser Storecon att bredda portföljen för att bli en ännu bättre leverantör som tar flera kliv från den befintliga konkurrensen och hjälper företag att konsumera klokare över ett ännu större sortiment.
Storecon har i detta projekt fått stöd av EU och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Grön omställning

Kartlägga och påbörja utveckling av ytterligare gröna tjänster

Storecon kartlägger och påbörjar utvecklingen av ytterligare tjänster för att ta stora gröna kliv i både egen och kunders verksamheter.
Storecon kartlägger och prioriterar inom ramen för den gröna omställningen följande områden: – Möjligheterna att skapa en cirkulär affärsmodell
– Skapa funktioner för kunderna att omdistribuera inköpt material mellan olika anläggningar och på så sätt använda det som köpts istället för att köpa nytt
– Skapa funktioner för kunderna att kunna sälja material till andra kunder för att på så sätt använda det som köpts istället för att köpa nytt
– Uppföljningar och mätetal med fokus på miljö i Storecons portal – Exv CO2 utsläpp eller antal insparade resor. Storecon har i detta projekt fått stöd av EU och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Internationalisering

Kartlägga och påbörja korrigeringar för en lyckad expansion utomlands

Storecon kartlägger och prioriterar inom ramen för Internationaliseringsprojektet vilka förändringar som måste till i både affärsmodell, digitalt och för hårdvara för en lyckosam expansion utomlands. Projektet inkluderar både analyser och rekommendationer från olika nya och befintliga av Storecons samarbetspartners. Storecon har i detta projekt fått stöd av EU och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Verifieringscheck

Verifiera portal och hyllsystem avseende olika branscher

Storecon verifierar sin affärsmodell, portal och hyllsystem avseende förbättringspotential och passform med olika nya branscher så som Sjukvård eller Off-shore. Storecon har i detta projekt fått stöd av EU och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det behöver inte vara krångligt med lagerhantering